Kontakt

Kultura i Edukacja

Jubileusz olsztyńskiej filharmonii – galeria zdjęć

Jubileusz olsztyńskiej filharmonii – galeria zdjęć

W uroczystych koncertach z okazji 75-lecia Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie uczestniczyli m.in Andrzej Duda, prezydent RP oraz Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.

- Świętujemy dziś jubileusz instytucji organizującej życie muzyczne miasta i regionu, której historia wywodzi się z orkiestry działającej od 1946 roku. 17 marca 1946 roku na powojennych i powyzwoleniowych gruzach Olsztyna wystąpił zespół muzyków, którzy ściągnęli tu po wojnie z różnych stron kraju. Muzycy zagrali pod kierownictwem Mirosława Dąbrowskiego – mówił marszałek województwa.

Próby odbywały się wówczas w szkole muzycznej przy ówczesnej ulicy Myśliwieckiej 10, obecnie Feliksa Nowowiejskiego. Koncerty – w sali Teatru im. Stefana Jaracza.

W kolejnych latach muzycy i organizatorzy życia muzycznego szukali stosownych form aktywności i ram prawnych do działalności orkiestry symfonicznej. W 1951 roku orkiestra otrzymała siedzibę i salę prób w Wojewódzkim Domu Kultury przy Al. Wojska Polskiego 29, obecnie to Parkowa 1, zaś cztery lata później – własny, choć ciasny lokal przy ul. Jagiellońskiej 57.

Jednak kamieniem milowym  było połączenie obchodów XV-lecia jej istnienia z 85. rocznicą urodzin Feliksa Nowowiejskiego. W 1962 roku ten wywodzący się z Warmii i Mazur  kompozytor został patronem orkiestry. Następny moment zwrotny nastąpił 1973 roku, kiedy to Państwowa Orkiestra Symfoniczna otrzymała miano Państwowej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego    w Olsztynie. W roku 1972 orkiestra mogła się przeprowadzić do świeżo ukończonego budynku Szkoły Muzycznej przy ul. Kościuszki, gdzie znajdowała się - sala koncertowa z prawdziwego zdarzenia, o znakomitej akustyce, mieszcząca 397 słuchaczy.

Jednak dopiero wraz z reformą administracyjną państwa i powołaniem do życia samorządów regionalni gospodarze uznali, że tak szacowna instytucja kultury wymaga własnej, godnej siedziby. W 2005 roku rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na jej projekt, a sejmik województwa warmińsko-mazurskiego podjął uchwałę o zmianie statutu instytucji, która od tamtej pory nosi nazwę Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie.

W 2009 roku dzięki ogromnemu wsparciu funduszy unijnych rozpoczęła się budowa tego nowoczesnego i funkcjonalnego gmachu, do którego muzycy wprowadzili się w 2011 roku. Za dyrygenckim pulpitem stanął już nowy dyrektor, Piotr Sułkowski, wybrany w drodze konkursu w czerwcu tegoż roku. Zatem dziś świętujemy nie tylko jubileusz 75-lecia działalności muzycznej orkiestry, ale także 10-lecie jej koncertowania w tej okazałej siedzibie.

Obecnie filharmonia, chociaż otwarta na rozwój i eksperymenty, pielęgnuje tradycje. Nosi przecież imię Feliksa Nowowiejskiego – wybitnego kompozytora wywodzącego się z Warmii, wielkiego patrioty      i Polaka, którego działalność była istotnym czynnikiem kształtowania polskiej świadomości na ziemiach północnych. To zobowiązuje. Bogaty dorobek artystyczny, niezliczone inicjatywy koncertowe i przedsięwzięcia muzyczne o ponadregionalnym, ogólnopolskim i często międzynarodowym zasięgu to efekt 75 lat pracy wszystkich muzyków olsztyńskiej Orkiestry Symfonicznej.

Zaś nowoczesna siedziba filharmonii szybko stała się jednym z najważniejszych centrów życia artystycznego, towarzyskiego i społecznego Warmii, Mazur i Powiśla.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK