Kontakt

Kultura i Edukacja

Elbląski "Światowid" zmienia swoje oblicze

Wizyta marszałka w Światowidzie

Po prawie 60 latach budynek Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu doczekał się gruntownego remontu i modernizacji. Placówkę odwiedził marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu od lat jest miejscem gdzie kultura jest zawsze najważniejsza.

Nie jest to tylko placówka kultury w nowoczesnym pojęciu, ale też instytucja o charakterze edukacyjnym, medialnym i informacyjnym.

Przez te wszystkie lata, „Światowid” był organizatorem i kreatorem kulturalnego życia Elbląga, jak i całego województwa warmińsko-mazurskiego. Organizacja wydarzeń międzynarodowych m.in. Festiwalu Baltic Cup, działalność Kina Światowid czy Regionalnej Pracowni Digitalizacji to tylko niektóre z przedsięwzięć wartych podkreślenia.

Po prawie 60 latach od otwarcia, budynek Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu doczekał się gruntownego remontu i modernizacji. Da to możliwość rozszerzenia oferty kulturalnej i lepszego dotarcia do potrzeb i oczekiwań naszych odbiorców.

- Cały czas rozwijamy naszą ofertę. Poprzez rozbudowę, przebudowę i remont „Światowida”, chcemy zwiększyć komfort uczestników naszych przedsięwzięć oraz zaprezentować ich zupełnie nową jakość – mówi Antoni Czyżyk dyrektor CSE „Światowid” w Elblągu. - Mamy coraz więcej pomysłów i zadań. W sposób szczególny chciałbym podkreślić, że po modernizacji cały obiekt jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, jest wyposażony w windy, podjazdy, platformy dla wózków i odpowiednie oznakowanie. W budynku została zainstalowana klimatyzacja oraz wiele nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań jak np. panele fotowoltaiczne czy pompy ciepła. 

Cały obiekt Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu został rozbudowany o blisko 1900 metrów kwadratowych.

Rozbudowy doczekało się także Kino Światowid. Dotychczas widzowie mogli korzystać z dwóch sal kinowych – dużej (320 miejsc) i kameralnej (125 miejsc). Trzecia – licząca 76 miejsc - będzie salą studyjną, w której odbywać się będą prezentacje kina autorskiego, studyjnego, amatorskiego oraz spotkania, wykłady i zajęcia z twórcami i ekspertami kinematografii. Patronem sali będzie Stefan Mula, elbląski filmowiec, założyciel Amatorskiego Klubu Filmowego Jantar. Dopełnieniem tych działań będzie utworzenie Centrum Sztuki Filmowej, które będzie realizowało zadania z zakresu edukacji filmowej i medialnej.

Nowa sala kinowa jest w pełni przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo ale także osób niewidomych i niedowidzących. Na sali będą odbywać się regularne seanse filmowe, ruszy także cykl filmowy seansów z audiodeskrypcją. Będzie to jedyna taka sala kinowa w północnej Polsce.

Audiodeskrypcja będzie oparta o system AudioMovie - innowacyjne w skali światowej rozwiązanie polegające na aplikacji na urządzenia przenośne umożliwiającej udostępnianie w kinie audiodeskrypcji oraz audionapisów osobom z ubytkiem wzroku oraz audionapisów osobom z ubytkiem słuchu i wzroku lub cierpiącym na dysleksję. W chwili obecnej wszystkie te osoby ze względu na wrodzoną lub nabytą niepełnosprawność mają ograniczony dostęp do kultury, przez co są wykluczane
z życia społecznego.

- Zmodernizowane zostały także pracownie artystyczne oraz powstały nowe powierzchnie do działań edukacyjnych, w których prowadzona będzie kompleksowa edukacja artystyczna i plastyczna dla wszystkich grup społecznych. Działania te koordynować będzie Centrum Aktywności Społecznejmówi Magdalena Czarnocka-Kaptur zastępca dyrektora CSE „Światowid”.

Ważną częścią działalności CSE „Światowid” jest również Regionalna Pracownia Digitalizacji na bazie i doświadczeniach której, powstanie centrum edukacji regionalnej z nowocześnie wyposażoną salą multimedialną do organizacji stacjonarnych zajęć z ochrony dziedzictwa kulturowego.

CSE Światowid jest instytucją samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.

Projekt pn.: „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu”:

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020
PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Beneficjent: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu
Okres realizacji: 01.10.2015 – 31.07.2021

Koszt całkowity projektu: 25.757.980,69 zł
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 12.590.732,37 zł
Wkład własny samorząd województwa: 11.045.486,11 zł
Wkład własny CSE Światowid w Elblągu: 2.121.762,21 zł


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK