Kontakt

Kultura i Edukacja

Nowy projekt w elbląskim „Światowidzie”

CSE Światowid w Elblągu

CSE „Światowid” we współpracy z elbląskim samorządem, pozyskało ok. 5,3 mln złotych na projekt „Akademia wzorowej edukacji”.

Projekt skierowany jest do uczniów z Elbląga z klas IV-VII.  W działania zaangażowanych zostanie około 1800 uczniów, 500 rodziców i 80 nauczycieli.

W ramach projektu do każdej szkoły podstawowej zakupione zostaną sprzęty i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji innowacyjnych zajęć na wysokim poziomie, m.in.: tablice multimedialne, pracownie językowe, laptopy, tablety, projektory, wizualizery, podłogi interaktywne.

Uczniowie wybitnie zdolni zostaną objęci pomocą stypendialną oraz podniosą swoje umiejętności uniwersalne poprzez udział w pozaszkolnych zajęciach kształcących kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy w zespole (zajęcia wykraczające poza podstawę programową). Efektem zajęć pozaszkolnych będzie m.in. wspólne zorganizowanie i przeprowadzenie Festiwalu Kreatywności. Zostaną zorganizowane również wyjścia edukacyjne, które wzbudzą zainteresowanie, aktywność i postawę badawczą.

Uczniowie z trudnościami w nauce wezmą udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych (z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, językowych, oraz ICT) oraz pozaszkolnych zajęciach kształcących kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy w zespole, w tym pracy metodą projektu.

W projekt zostanie zaangażowanych także 80 nauczycieli ze szkół podstawowych, dla których zostanie zorganizowane szkolenie doskonalące z zakresu nowatorskich oraz rodzice , dla których zostanie zorganizowana „Akademia dla rodziców”, której głównym celem będzie wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach ze szkołą i wspieraniu rozwoju dziecka.

Projekt będzie realizowany od 1 stycznia 2021 roku do września 2023 roku. Koszt projektu to prawie 5,8 mln złotych, z czego 5,3 mln zł CSE Światowid pozyskało z funduszy unijnych, a konkretnie ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dedykowanych Elblągowi i okolicom.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK