Kontakt

Kultura i Edukacja

Lidzbarskie rozmowy o Mikołaju Koperniku

Konferencja w Lidzbarku Warmińskim - zaproszenie

Konferencja „Astronomiczne dokonania Mikołaja Kopernika podczas pobytu w zamku biskupów w Lidzbarku Warmińskim” odbędzie się 22 października na lidzbarskim zamku.

Mikołaj Kopernik (1473-1543), na zamku lidzbarskim mieszkał w latach 1495-1496 oraz 1503-1510. Na Warmii spędził ponad 40 lat swojego życia, głównie we Fromborku, tam prowadził swoje obserwacje astronomiczne.

W Olsztynie, na zamku, jako administrator dóbr kapituły mieszkał i pracował w latach 1516-1521. Najmniej znany jest okres lidzbarski, a ważny w życiu Kopernika, bo tu u boku wuja, swojego opiekuna - ówczesnego biskupa Warmii Łukasza Watzenrode (1489-1512) – kształcił się i dokonywał wyborów życiowych.

Łukasz Watzenrode był ważną osobistością, doradcą trzech kolejnych królów Polski, senatorem Królestwa Polskiego, to on sprowadził Kopernika na Warmię, szykował dla swego siostrzeńca karierę duchowno-polityczną, wysłał na studia prawnicze do Italii, ale także medyczne, by Kopernik mógł zostać lekarzem biskupów warmińskich.

Lata, w których mieszkał na lidzbarskim zamku, poza uczestnictwem w pracy i życiu dworu biskupiego, wypełnił pracą naukową. Przetłumaczył z greki na łacinę 86 listów pisarza bizantyjskiego Teofilakta Symokatty z VII wieku n.e., wydanych drukiem w Krakowie w 1509 roku. Przede wszystkim jednak na zamku w Lidzbarku Kopernik sformułował podwaliny swej teorii heliocentrycznej, które spisał w t.zw. Małym Komentarzyku. Komentarzyk w licznych odpisach wędrował po Europie jeszcze w końcu XVI wieku. Lidzbark Warmiński/Heilsberg, jako stolica dominium z główną rezydencją biskupów, pozostał miejscem często przez Kopernika odwiedzanym.

Początek czwartkowej konferencji o godz. 10, natomiast zakończenie zaplanowano na godz. 16.

Wydarzenie wspiera samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.

Program:
- prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, Lidzbark Warmiński w życiu Mikołaja Kopernika
dr Jacek Szubiakowski, Model układu świata w Małym Komentarzyku (1509-1512), Mikołaja Kopernika
- dr hab., prof. UMK Adam Szweda, Graffita na ścianach krużganków zamku biskupiego w Lidzbarku Warmińskim
Przerwa kawowa
- mgr Małgorzata Jackiewicz-Garniec, Zamek biskupów w Lidzbarku Warmińskim w czasach bytności Mikołaja Kopernika
- dr Jerzy Sikorski, Mikołaj Kopernik – lekarz biskupów warmińskich
- dyskusja i podsumowanie konferencji

Źródło informacji: Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK