Kontakt

Kultura i Edukacja

Samorząd województwa zainaugurował kulturalny rok

Uroczystości w Olsztynie

Tegoroczna „Wojewódzka Inauguracja Roku Kulturalnego” odbyła się w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie.

Była to również doskonała okazja do podsumowania minionego roku, który przyniósł wiele osiągnięć w obszarze promowania twórców i ich dokonań, edukacji i oświaty kulturalnej, podejmowania działań i inicjatyw kulturalnych czy ochrony dziedzictwa kulturowego.

Podczas gali zostały wręczone nagrody: Warmińsko-Mazurska Nagroda Humanistyczna im. Wojciecha Kętrzyńskiego (za indywidualne lub zbiorowe wybitne osiągnięcia twórcze z zakresu nauk humanistycznych o trwałym znaczeniu kulturalnym dla regionu Warmii i Mazur), Odznaki

Honorowe „Za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego” (za szczególne zasługi położone dla rozwoju województwa, wykraczające poza podstawowe obowiązki zawodowe oraz dokonania), „Partner 2019“ (symboliczne wyróżnienie i uhonorowanie podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, szczególnie hojnie wspierających działalność w obszarze kultury). Wręczone zostały ponadto nagrody Marszałka Województwa w Dziedzinie Kultury.

LAUREACI:


Laureaci Nagrody Marszałka:
Alicja Bykowska -Salczyńska
Jest jedną z najwybitniejszych polskich współczesnych poetek. Każda jej książka poetycka stanowi domkniętą całość pod względem artystycznym i problemowym. Wyjątkowy talent Pani Bykowskiej - Salczyńskiej idzie w parze z ogromną erudycją kulturową i głębokim namysłem etycznym. Trwałym źródłem jej inspiracji jest zarówno Olsztyn, jak i region Warmii i Mazur, ze swoją skomplikowaną i trudną do nazwania historią i kulturą.
Wnioskodawca : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Olsztyn
Małgorzata Chomicz
To artystka uznana w Polsce i na świecie, ambasadorka kultury Warmii i Mazur. Autorka 68 wystaw indywidualnych. Brała udział w ponad 300 wystawach zbiorowych oraz konkursach graficznych w kraju i za granicą. Od 25 lat uczy studentów technik grafiki warsztatowej. Jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Laureatka wielu nagród.
Wnioskodawca : Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie ARESZT SZTUKI

Karolina Nowotczyńska
Wybitna skrzypaczka młodego pokolenia. Absolwentka Richard Wagner Conservatory w Wiedniu oraz doktorantka na Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku. Od 2013 roku jest koncertmistrzem Elbląskiej Orkiestry Kameralnej. Ma na swoim koncie szereg nagród na prestiżowych konkursach międzynarodowych. Koncertuje zarówno w kraju, jak i za granicą. Wnioskodawca : Dyrektor Naczelna Elbląskiej Orkiestry Kameralnej

Grażyna Prusińska
Historyczka sztuki, kustosz, kierownik Działu Sztuki Współczesnej Muzeum Warmii i Mazur. Od 1985 roku zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem muzealnych kolekcji. Opiekuje się ponad sześcioma tysiącami muzealiów, pochodzących z XIX, XX i XXI wieku z dziedziny malarstwa, grafiki, rzeźby, ceramiki, szkła artystycznego, zbiorami plakatów i fotografii. Kuratorka w głównej siedzibie Muzeum i w oddziałach monograficznych ekspozycji wybitnych, współcześnie tworzących artystów.
Wnioskodawca : Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Andrzej Fabisiak
Od 46 lat realizuje z powodzeniem ideę popularyzowania animatorskiego ruchu kulturalnego, jako wartości artystycznego kreowania świata przez pasjonatów, miłośników i animatorów kultury. Aktywność i pasję tworzenia przedsięwzięć kulturalnych, społecznych, charytatywnych realizuje z powodzeniem, jako członek organizacji pozarządowych. W swoim dorobku ma wiele przedsięwzięć kulturalnych o charakterze lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Entuzjasta i popularyzator Ogólnego Konkursu Recytatorskiego, do którego przygotowywał uczestników. Od 19 lat współtworzy inscenizację „Bitwy pod Grunwaldem”. Od 2013 roku członek Obywatelskiej Rady Kultury.

Wojciech Kass
Znany animator kultury – organizator sezonów artystycznych w Leśniczówce Pranie, na które składają się m.in. spotkania z autorami i plenerowe wystawy literackie, współorganizator festiwalu „Pisz i śpiewaj poezję” w Piszu, powiatowych spotkań „Poezja ma głos” w Działdowie. Od 1997 roku prowadzi Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu, gdzie konsekwentnie od lat realizuje swój autorski program kulturalny „Leśniczówka Pranie - Ośrodek promienny. Od 2000 roku jest też dyrektorem oddziału: Muzeum Michała Kajki w Ogródku. Opublikował 14 tomików poezji jest autorem esejów, opracowań, słowników, broszur.
Wnioskodawca : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Olsztyn

Janusz Połom
To niezwykle charyzmatyczna i wyjątkowa postać w środowisku olsztyńskich twórców, wywierająca znaczący wpływ na kształtowanie środowiska kulturalnego oraz rozwój młodego pokolenia twórców. Jego aktywność artystyczna rozwijana jest w zakresie filmu, fotografii oraz literatury. Poza aspektem działań w polu artystycznym, nie wolno pomijać równie znaczącego wątku pracy dydaktycznej, do której wpisuje się nie tylko edukacja młodego pokolenia twórców, ale również działania animacyjne w zakresie popularyzacji sztuk filmowych i fotograficznych. Dorobek twórczy oraz osiągnięcia prof. J. Połoma na arenie lokalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej są imponujące.
Wnioskodawca : Biuro Wystaw Artystycznych

Zespół Pieśni i Tańca WARMIA
Początki „WARMII” - jeszcze jako szkolnej grupy tanecznej zajęć pozalekcyjnych Technikum Kolejowego w Olsztynie, sięgają początków lat 50-tych XX-tego wieku. Dziś to renomowana olsztyńska grupa folklorystyczna, która od ponad 65-ciu lat propaguje dziedzictwo kulturowe nie tylko naszego regionu. Prezentacje koncertowe Zespołu – obok pieśni i tańców Warmii i Mazur, które od początku towarzyszą „Warmii” – zawierają polskie tańce narodowe oraz innych regionów Kraju. Obecnie zespołowa społeczność liczy ponad 200 członków, którzy działają w ośmiu grupach artystycznych. Wnioskodawca : Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie

Zespół SHANNON
Został założony przez Marcina Rumińskiego w 1994 roku w Olsztynie.
Od momentu powstania, grupa wielokrotnie zmieniała swoją postać, by od początku nowego tysiąclecia uplasować się na stałe wśród czołówki profesjonalnych reprezentantów muzyki celtyckiej z Polski, rozpoznawalnych w wielu krajach Europy i świata. Częste łączenie nurtów muzyki celtyckiej (irlandzkiej, szkockiej, bretońskiej) i World, z Rockiem, Jazzem, czy Popem od lat stanowi charakterystyczną cechą stylu SHANNON, który, choć modyfikowany, zawsze brzmi rozpoznawalnie. Od początku zespół włączał się w działania propagujące kulturę i region. W swej karierze gościł na największych festiwalach w kraju i na świecie podkreślając z dumą swój rodowód
i korzenie.
Wnioskodawca : Stowarzyszenie PRO KULTURA i SZTUKA (z poparciem CEiIK, MOK, Wydz. Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta)

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego:

ZESPÓŁ SHANNON
Maria Rumińska
Urodziła się w Warszawie, gdzie wyrastała pod okiem swojego taty Zbigniewa Namysłowskiego - jednego z twórców polskiego jazzu. Po zakończeniu edukacji na Akademii Muzycznej w Katowicach (kierunek kompozycja i aranżacja) trafiła do Olsztyna, gdzie osiadła na stałe, zakładając rodzinę z Marcinem Rumińskim.
W sposób naturalny stała się solistką zespołu SHANNON, z którym występowała na festiwalach muzycznych w kraju i zagranicą, nadając swoim śpiewem niepowtarzalnej jakości. Całości potencjału dopatrzył się Grzegorz Turnau, który w 2018 roku zaprosił zespół SHANNON do nagrania wspólnej płyty, a Marię do duetu wokalnego.


Marcin Rumiński
Urodzony w Olsztynie, całe swoje twórcze życie zawodowe i osobiste związał z regionem Od najmłodszych lat realizował projektu artystyczne z dziedziny muzyki i performance. W 1994 roku założył jeden z najbardziej rozpoznawalnych zespołów związanych z Warmią i Mazurami - zespół SHANNON. Na przestrzeni 25 lat twórczości zespół zdobył zasięg i renomę międzynarodową występując na największych festiwalach dookoła świata, m.in.: Rainforest World Music Festival (Borneo-Malezja 2005, 2007), Celtica (Włochy 2005, 2011,2013), Triskell (Włochy 2013), Celtival (Włochy 2013), Festival Celtique (Luxembourg-Grund 2012), Celtie d’Oc (Francja 2010), Przystanek Woodstock (Polska 2006, 2011), NovaAria Festival (Włochy 2010), Interceltique de Lorient – off Festival (Francja-Bretania 2003-2012).

Michał Hubert Wróbel
Autor i samodzielny wykonawca projektów edukacyjno-kulturalnych, w ramach których prezentuje średniowieczna część historii i kultury Warmii i Mazur na tle barwnej epoki rycerzy : „Historie Warmińskie”, Błazen Jajosz”, Polskie korzenie Warmii i Mazur na tle ich średniowiecznej historii”. Nie ogranicza swej działalności edukacyjnej tylko do naszej rodzimej publiczności, ale jest również ambasadorem wiedzy o średniowiecznej historii Warmii i Mazur, występując na scenach wielu województw, to ponad 30 miejscowości i ponad 100 wydarzeń historycznych, w tym prowadząc Mistrzostwa Świata w Sportowych Walkach Rycerskich w Malborku.

„Partner 2019”:

FLSmidth MAAG GEAR Sp z o.o - jest wiodącym producentem przekładni zębatych dla przemysłu cementowniczego i wydobywczego. Firma należy do osiągającej znaczące sukcesy duńskiej grupy spółek i jest światowym liderem wysokiej jakości rozwiązań w dziedzinie przekładni.
Wnioskodawca : Teatr im Aleksandra Sewruka w Elblągu

Warmińsko-Mazurska Nagroda Humanistyczna im. Wojciecha Kętrzyńskiego:
dr Jerzy Sikorski - znany olsztyński historyk, urodził się w Wilnie. Należy do grona tych olsztynian, którzy stanowią najliczniejszą grupę mieszkańców Olsztyna pochodzących z dzisiejszej zagranicy. W roku 1960 ukończył studia historyczne na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1954-1955 pracował w Muzeum im. Mikołaja Kopernika we Fromborku. Po ukończeniu studiów, przez dwa lata (1960-1961) – pracownik Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie, a w latach 1961-1962 kierował Muzeum Warmińskim w Lidzbarku Warmińskim. W 1963 roku został zatrudniony jako pracownik naukowy Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, a w latach 1970- 1983 pełnił funkcję dyrektora tej placówki. W 1983 roku objął stanowisko dyrektora Muzeum Warmii i Mazur i pełnił je do 1987 roku. 

W latach siedemdziesiątych był członkiem redakcji „Komunikatów Mazursko-Warmińskich” oraz „Komentarzy Fromborskich”, zastępcą redaktora naczelnego „Rocznika Olsztyńskiego”. Specjalizuje się w badaniu historii Pomorza, Warmii i Mazur oraz życia i działalności Mikołaja Kopernika. Dzięki jego wskazówkom odnaleziono grób Mikołaja Kopernika we Fromborku. Autor oraz redaktor naukowy szeregu specjalistycznych wydawnictw oraz pozycji popularnonaukowych.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK