Kontakt

Kultura i Edukacja

Olsztyński „Medyk” świętuje 70-lecie

Ilustracja do tekstu

W przyszłym roku Szkoła Policealna im. Prof. Zbigniewa Religi obchodzi jubileusz 70-lecia swojej działalności. Popularny „Medyk” świętuje już teraz.

W uroczystościach udział wzięli posłowie z Warmii i Mazur, przedstawiciele władz samorządowych województwa, w tym marszałek Gustaw Marek Brzezin oraz Bernadeta Hordejuk - przewodnicząca sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego oraz przedstawicieli lokalnych samorządów i duchowieństwa. Gościem honorowym uroczystości była córka Zbigniewa Religi - Małgorzata Religa.

- Budowanie i rozszerzanie oferty edukacyjnej, kierowanej do społeczności regionu, to w dzisiejszych warunkach społeczno-ekonomicznych rola nie do przecenieniamówił marszałek Gustaw Marek Brzezin. - Ważną część tej misji wypełnia Szkoła Policealna im. Zbigniewa Religi w Olsztynie. To daje szansę na zdobycie porządnego wykształcenia nie tylko mieszkańcom regionu. Także tym, których nie stać na drogie stancje i kosztowne życie w wielkich ośrodkach akademickich. Dzięki temu absolwentów szkoły możemy dziś spotkać nie tylko na Warmii i Mazurach. Pracują oni w całej Polsce, w wielu krajach Unii Europejskiej i poza nią.

Na sali obecny był również pacjent prof. Religi - Jarosław Cyrynger, reprezentujący Stowarzyszenie Transplantacji Serca im. Prof. Religi, dr Jan Sarna - dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, a także przedstawiciele zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia Lotników Polskich.

Jubileuszową galę poprowadziła dyrektor Szkoły Policealnej Jolanta Kłoczewska, która zapoznała zgromadzonych gości z historią „Medyka”. W ramach podziękowań i gratulacji wręczono statuetki „Anioła” i „Gorącego Serca”.

- Szkoła Policealna im. Prof. Zbigniewa Religi jest instytucją samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Placówka wykształciła prawie 12 tysięcy absolwentów, a jej kadra pedagogiczna to specjaliści w wybranych dziedzinach nauczania. Popularny „Medyk” zapisał się na stałe nie tylko na kartach historii Olsztyna, ale także województwa warmińsko-mazurskiego. Szkoła cały czas się rozwija wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarówno pacjentów jak i służby zdrowia. Życzę Szkole jak najlepiej, kadrze dalszej motywacji i rozwoju zawodowego, a absolwentom samych sukcesów. Ta szkoła to prawdziwa perełka. - powiedziała Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego.

Szkoła o profilu medyczno-społecznym w Olsztynie istnieje od 1950 roku, jednak jej nazwa pięciokrotnie ulegała zmianie. Od 1 marca 1950 roku była to Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa, od 20 lutego 1972 roku Zespół Szkół Medycznych, od 1 września 1996 roku Medyczne Studium Zawodowe, od 1 września 2001 roku Centrum Kształcenia Kadr Medycznych i Społecznych, a od 1 września 2005 roku SZKOŁA POLICEALNA. W 2010r. Szkoła otrzymała imię prof. Zbigniewa Religi oraz sztandar.

W 1962 roku szkoła otrzymała budynek przy ulicy Mariańskiej 3. Budynek przystosowano do potrzeb szkoły i internatu. Uległy poprawie warunki pracy szkoły. Wraz z budynkiem szkołą przejęła ogród o powierzchni 1,2 ha oraz dość duży teren na którym urządzono boisko szkolne. Na przestrzeni lat w Szkole wykształciło się tysiące absolwentów, głównie pielęgniarek i położnych. Obecnie kształci w zawodach zgodnie z zapotrzebowaniem obecnego rynku pracy.

Jest to jedna z czterech szkół – jednostek organizacyjnych województwa warmińsko-mazurskiego. Z uwagi na profil kształcenia, wielkie społeczne znaczenie zawodów, których naucza i zapotrzebowanie rynku na usługi opiekuńcze jest ważną instytucją na mapie edukacyjnej województwa warmińsko-mazurskiego.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK