Kontakt

Kultura i Edukacja

Spotkanie ludzi świata kultury z Warmii i Mazur

Forum Kultury w Olsztynie

Ludzie kultury spotkali się ponownie podczas III Forum Kultury Warmii i Mazur „… po słonecznej stronie ulicy” w czwartek 26 września w Hotelu PARK w Olsztynie.

- To ważne wydarzenie dla nas, samorządowców i dla wszystkich, którzy tworzą kulturalną tożsamość naszego regionu – mówił marszałek Gustaw Marek Brzezin, gospodarz wydarzenia. - U podstaw jego reaktywacji przed dwoma laty legła potrzeba rozmowy, wymiany myśli, słuchania tego, co mają do powiedzenia ludzie kultury.

Na forum zostali zaproszeni artyści i ludzie szeroko związani z kulturą, sztuką, edukacją. To był czas podsumowań i wspomnień ważnych wydarzeń, inwestycji, zrealizowanych projektów, jak choćby premiera rekonstrukcji cyfrowej filmu „Faraon” Jerzego Kawalerowicza. Nagranie audio-video przesłał uczestnikom forum znakomity reżyser Janusz Majewski, przyjaciel Warmii i Mazur.

Podczas wydarzenia odbyła się także debata pt. „Człowiek kultury przed wyborami, czyli w poszukiwaniu tkanki łącznej”. W dyskusji, którą prowadził dziennikarz Piotr Jacoń, wzięli udział: Joanna Kos-Krauze, Magdalena Łazarkiewicz, Włodzimierz Kowalewski, a także wielu z gości. Padło wiele ważnych pytań: o powiązania między kulturą i polityką, o rolę sztuki i artysty w czasach podziałów społecznych, o odpowiedzialność i prawdę w twórczości, o umiejętność rozmowy i rolę języka w dyskursie publicznym.

Podczas forum marszałek Gustaw Marek Brzezin wręczył Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Te odznaki dostali:
- Irena Adamiak – aktorka,
- Marta Andrzejczyk-Lubieniecka – aktorka,
- Janusz Wierzyński – artysta plastyk.

Forum uświetnił występ Krzysztofa Daukszewicza.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK