Kontakt

Kultura i Edukacja

Nowa umowa z francuskimi partnerami

Podpisanie umowy

W siedzibie Centrum Polsko-Francuskiego Côtes d'Armor – Warmia i Mazury została podpisana umowa o funkcjonowaniu i finansowaniu tej instytucji.

Dokument podpisali marszałek Gustaw Marek Brzezin i wiceprzewodniczący rady departamentu Côtes d’Armor Thibaut Guignard. Nowa umowa ma dostosować działalność centrum do współczesnych uwarunkowań.

Tradycja współpracy polsko-francuskiej na Warmii i Mazurach sięga lat 80 XX wieku, kiedy dzięki inicjatywie francuskiego stowarzyszenia „Solidarite a Solidarnosc“ nawiązały się pierwsze relacje mieszkańców Côtes d'Armor z mieszkańcami województwa. Ich owocem było powstanie w lipcu 1993 roku Centrum Francusko-Polskiego Côtes d'Armor-Olsztyn, obecnie Centrum Polsko-Francuskiego Côtes d'Armor - Warmia i Mazury.

Podstawowym celem tej instytucji jest popularyzowanie kultury i sztuki francuskiej, a także języka francuskiego. Prowadzone kursy zapewniają kontakt z żywym językiem głównie dzięki zatrudnianemu co roku animatorowi języka francuskiego, który oprócz kursów angażuje się w szeroki zakres działań edukacyjnych i kulturalnych.

Centrum Polsko-Francuskie prowadzi działalność biblioteczną, wystawienniczą, organizuje też liczne wydarzenia kulturalne. Do szczególnych imprez cyklicznych należą między innymi Dni Kultury Francuskiej oraz Dni Bretanii. Instytucja jest również inicjatorem i organizatorem prezentacji regionalnej kultury polskiej w regionie partnerskim.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK