Kontakt

Kultura i Edukacja

W regionie wykorzystujemy edukacyjny potencjał kultury

Logotyp programu

Trwa nabór do programu „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021”, który promuje projekty z zakresu edukacji i animacji kulturowej oparty na współpracy między sektorem edukacji i kultury.

Ideą inicjatywy jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Program ma budować i wspierać system, w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw.

W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, prowadzące działalność edukacyjną lub kulturalną w województwie warmińsko-mazurskim, które zrealizują projekt z zakresu edukacji i animacji kulturowej oparty na współpracy między sektorem edukacji i kultury.

Kryteria wyboru projektów dla komisji konkursowej: projekt nie powinien posiadać cech oferty komercyjnej; projekty powinny być poprzedzone przeprowadzoną diagnozą potrzeb, aby odpowiadały na realne, sprawdzone przez uczestnika konkursu potrzeby/deficyty grup odbiorczych; partnerstwa w projektach powinny być realne, prowadzone na zasadzie współpracy i współtworzenia, polegające na wspólnym konstruowaniu wniosków i formuł działania. Projekt powinien być prowadzony w sposób inkluzywny, czyli nie powinien być kierowany do uprzywilejowanych grup. VIII.

Koszt realizacji projektu nie może przekraczać 7 tys. zł brutto. Minimalna kwota realizacji projektu nie może natomiast przekroczyć 4 tys. zł brutto.

Elektroniczną wersję wniosku i preliminarz kosztów należy wysłać do 16 sierpnia 2019 roku, natomiast wersję papierową aplikacji wraz z preliminarzem kosztów należy wysłać do 26 sierpnia 2019 roku. 

Organizatorem programu jest Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie - samorządowa instytucja kultury z siedzibą w Olsztynie.

WIĘCEJ INFORMACJI


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK