Kontakt

Kultura i Edukacja

Dzięki wsparciu samorządu realizowane będą nowe inicjatywy

Urząd Marszałkowski w Olsztynie

Ponad 80 tys. zł trafi do organizacji pozarządowych z Warmii i Mazur w konkursie z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego podjął uchwałę Nr 31/698/18/V rozstrzygającą otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych samorządu województwa warmińsko -mazurskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2018 r. w odniesieniu do ofert złożonych w II terminie.

Ich realizatorami będą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach konkursu wpłynęło 17 ofert, z czego dofinansowanie otrzyma 10 ofert na łączną kwotę 80 568,00 zł.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: 
Wykaz ofert, które otrzymały dotację
Wykaz ofert, które nie otrzymały dotacji


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK