Kontakt

Kultura i Edukacja

Wyniki konkursu z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa

Ilustracja do tekstu

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego podjął uchwałę rozstrzygającą otwarty konkurs ofert na realizację zadań samorządu województwa warmińsko-Mazurskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w latach 2018-2019 pn.: „Publikacje spełniające wysokie standardy merytoryczne i redakcyjne, realizowane w trybie wieloletnim ze względu na złożoność tematyczną".

Ich realizatorami będą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach konkursu wpłynęło siedem ofert, z czego dofinansowanie otrzymają cztery oferty na łączną kwotę 46 300,00 zł, w tym:
• 22 910,00 zł w 2018 roku;
• 23 390,00 zł w 2019 roku.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU (DO POBRANIA):
Załącznik nr 1 - Wykaz ofert, które otrzymały dotację
Załącznik nr 2 - Wykaz ofert, które nie otrzymały dotacji

Przypominamy, że w ramach II terminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018 w zakresie kultury i ochrona dziedzictwa kulturowego oferty przyjmowane są do dnia 31 maja 2018 r.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 25 czerwca 2018 r. podjął uchwałę Nr 28/647/18/V w sprawie zmiany uchwały Nr 17/367/18/V z dnia 10 kwietnia 2018 r. rozstrzygającą otwarty konkurs ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w latach 2018-2019 pn.: „Publikacje spełniające wysokie standardy merytoryczne i redakcyjne, realizowane w trybie wieloletnim ze względu na złożoność tematyczną". Zmiana dotyczyła modyfikacji tematu zadania publicznego realizowanego przez Diecezję Elbląską.

Do pobrania: 
Uchwała Nr 28/647/18/V z dnia 25 czerwca 2018 roku
Załącznik do uchwały  


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK