Kontakt

POTRAFIĘ-DECYDUJĘ-DZIAŁAM

Nabór Wniosków o udzielenie Grantu (15 maja - 28 czerwca 2024 roku)

Trwa nabór Wniosków o udzielenie Grantu w ramach projektu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pt. „POTRAFIĘ-DECYDUJĘ-DZIAŁAM program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim” dofinansowywanym z funduszy Unii Europejskiej – z FES+.

Numer naboru to: DSPP-I.433.1.26.2024

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o naborze będące załącznikiem do podjętej uchwały.

Celem zadania grantowego (czyli działań opisanych we wniosku) jest w szczególności podniesienie kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów w wieku 12-19 lat.

Serdecznie zapraszamy szkoły ogólnokształcące i ich organy prowadzące (JST lub NGO) do składania wniosków.

 

DO POBRANIA:
- Ogłoszenie o naborze
- Regulamin udzielania grantów.pdf
- Regulamin udzielania grantów.docx
- Uchwała zarządu WWM - Regulamin udzielania grantów
- Uchwała zarządu WWM - Ogłoszenie konkursowe
- Materiał informacyjny dotyczący zatrudnienia nauczycieli
- Załącznik nr 1 do Regulaminu - Wniosek o przyznanie grantu.docx
- Załącznik nr 1 do Regulaminu - Wniosek o przyznanie grantu.pdf
- Załącznik nr 2 do Regulaminu - Wzór umowy o powierzenie grantu.docx
- Załącznik nr 2 do Regulaminu - Wzór umowy o powierzenie grantu.pdf
- Załącznik nr 3 do Regulaminu - Wzór porozumienia o współpracy.docx
- Załącznik nr 3 do Regulaminu - Wzór porozumienia o współpracy.pdf
- Załącznik nr 4 do Regulaminu - Wzór deklaracji o współpracy.pdf
- Załącznik nr 4 do Regulaminu - Wzór deklaracji o współpracy.docx
- Załącznik nr 5 do Regulaminu - Oświadczenie VAT.docx
- Załącznik nr 5 do Regulaminu - Oświadczenie VAT.pdf
- Załącznik nr 6 do Regulaminu - Oświadczenie wnioskodawcy.docx
- Załącznik nr 6 do Regulaminu - Oświadczenie Wnioskodawcy.pdf
- Załącznik nr 7 do Regulaminu - Kryteria wyboru Wniosków o przyznanie Grantu.pdf
- Załącznik nr 7 do Regulaminu - Kryteria wyboru Wniosków o przyznanie Grantu.doc
- Załącznik nr 8 do Regulaminu - Sprawozdanie rzeczowo-finansowe.pdf
- Załącznik nr 8 do Regulaminu - Sprawozdanie rzeczowo-finansowe.xlsx
- Załącznik nr 9 do Regulaminu - Oświadczenie o podwójnym finansowaniu.docx
- Załącznik nr 9 do Regulaminu - Oświadczenie o podwójnym finansowaniu.pdf
- Załącznik nr 10 do Regulaminu - Listy_obecności.docx
- Załącznik nr 10 do Regulaminu - Listy_obecności.pdf
- Załącznik nr 11 do Regulaminu - Deklaracja uczestnictwa.docx
- Załącznik nr 11 do Regulaminu - Deklaracja uczestnictwa.pdf
- Załącznik nr 12 do Regulaminu - Szczegółowy harmonogram udzielonego wsparcia.docx
- Załącznik nr 12 do Regulaminu - Szczegółowy harmonogram udzielonego wsparcia.pdf
- Załącznik nr 13 do Regulaminu - Klauzula_informacyjna_dla_Wnioskodawcy.docx
- Załącznik nr 13 do Regulaminu - Klauzula informacyjna dla Wnioskodawcy.pdf
- Załącznik nr 14 do Regulaminu - INSTRUKCJA wypełniania Wniosku o przyznanie Grantu.docx
- Załącznik nr 14 do Regulaminu - INSTRUKCJA wypełniania Wniosku o przyznanie Grantu.pdf
- Załącznik  do umowy - Ochrona danych osobowych.doc
- Załącznik do umowy - Ochrona danych osobowych.pdf


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK