Kontakt

Kultura i Edukacja

Bez informatyzacji nie ma przyszłości regionu

Podpisanie umowy

Praktyki uczniowskie, wykłady, prezentacje oraz przekazanie sprzętu to tylko niektóre z elementów porozumienia, które zostało zawarte pomiędzy województwem warmińsko-mazurskim a Zespołem Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie.

Rozwój nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego zależy dziś w dużej mierze od postępu w dziedzinie wdrażania nowych rozwiązań. Dane prezentowane min. GUS, KE czy też MC wskazują, iż ta dziedzina ma bardzo duży wpływ na rozwój konkurencyjności na rynku pracy oraz na wzrost gospodarczy.

Nowe technologie wymiernie wpływają na nawiązywanie relacji biznesowych między firmami w wymiarze lokalnym i globalnym. Skraca się tym samym czas i odległość w kontaktach między ludźmi, czego efektem może być nie tylko podtrzymywanie więzi rodzinnych z bliskimi mieszkającymi na drugim końcu świata, ale także utrzymywanie kontaktów biznesowych lub handlowych.

Ciągły rozwój technologiczny, coraz większe wykorzystanie rozwiązań innowacyjnych wiąże się z coraz to większym zapotrzebowanie na kadry, które będą wstanie rozwijać, wdrażać, utrzymywać oraz wykorzystywać dostępną technologię.

- Zawody związane z informatyką, nowymi technologiami są niezbędne do dalszego rozwoju organizacji, gospodarki oraz wdrażania nowych technologii i nie mogą być uogólniane – mówił na spotkaniu Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – Bez informatyzacji nie możemy mówić o przyszłości regionu. Statystyki pokazują, że w Polsce deficyt na specjalistów w zakresie programowania szacowany jest na poziomie 50 tys. osób, natomiast w całej Unii Europejskiej jest to blisko 300 tys. osób.

Ideą współpracy pomiędzy samorządem województwa a olsztyńską placówką edukacyjną
jest sprawowanie przez opieki nad klasami na kierunku technik-teleinformatyk, pomocy w podniesieniu jakości kształcenia zawodowego uczniów.

Działania realizowane będą poprzez praktyki uczniowskie, wizyty w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego zorganizowanych grup uczniowskich czy warsztaty.


Partnerzy

  •  po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK
  •