Kontakt

Warning: var_dump() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/nowyportal.warmia.mazury.pl/public_html/templates/wrota2016/index.php on line 89

Polityka społeczna

Międzynarodowa aktywność NGOs

NGO z Warmii i Mazur

Polsko-litewska współpraca społeczności lokalnych, głos młodych liderów w międzynarodowych debatach czy też polsko-rosyjskie seminarium poświęcone współpracy transgranicznej – to inicjatywy, które w ostatnim czasie zrealizowały organizacje pozarządowe z Warmii i Mazur.

Działania wsparł samorząd województwa warmińsko-mazurskiego w ramach otwartego konkursu ofert.

Jedna z najwyżej ocenionych w tegorocznym konkursie organizacji – Stowarzyszenie Gmin RP Euroregionu Bałtyk – postawiła na promocję energii i potencjału młodzieży. W ramach zadania „Liderzy Bałtyku – Energia Młodej Europy” organizatorzy chcieli zwiększyć zainteresowanie młodych ludzi sferą polityki na poziomie lokalnym oraz uczestnictwem w aktywności Euroregionu Bałtyk – organizacji, w której samorząd Warmii i Mazur aktywnie działa od 1999 roku. W czerwcu br. młodzi liderzy bałtyccy z Warmii i Mazur oraz Rady Młodzieżowej Euroregionu Bałtyk wzięli udział w konferencji „Nic o nas bez nas”, zorganizowanej przez trzy panbałtyckie organizacje: Związek Miast Bałtyckich, Konferencję Współpracy Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego i Euroregion Bałtyk. Debata „Nic o nas bez nas” pozwoliła na bezpośrednią dyskusję między młodzieżą i dorosłymi politykami, dając możliwość wymiany różnych punktów widzenia.

Jednym z beneficjentów samorządowego grantu jest także Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczytnie, które na początku czerwca 2017 roku uczestniczyło w Dniach Kultury Polskiej na Żmudzi. Współpraca z litewskim Stowarzyszeniem Polaków Kiejdan zaowocowała wystąpieniem na scenie festiwalu szczycieńskiego Chóru Preludium wraz z innymi 34 zespołami z różnych stron Polski i Litwy. Zadanie zrealizowane przez seniorów ze Szczytna zacieśnia współpracę z Polakami na Litwie, promując równocześnie bogactwo kultury Warmii i Mazur.

Współpracę z partnerami z Litwy rozwija w tym roku również Stowarzyszenie „Łańcuch Wzajemności”. Zaproponowana przez organizację inicjatywa „W Europie – bliżej siebie – edycja 2017” jest kontynuacją ubiegłorocznych spotkań z partnerami z Niemiec, które miały na celu szeroką integrację lokalnej społeczności z sąsiadami zza Odry. Stowarzyszenie z Kiwit, któremu przyświeca idea wspierania rozwoju społeczności wiejskiej, również i w tym roku zaktywizowała lokalnych mieszkańców przygotowując „Dzień Polski” na Litwie. Program wydarzenia zawierał szereg akcentów artystycznych oraz promocję lokalnych wyrobów z Warmii i Mazur.

Wsparcie samorządu województwa w tegorocznej edycji otwartego konkursu ofert w obszarze współpracy międzynarodowej uzyskała także Fundacja Puszczy Rominckiej organizując na początku czerwca br. polsko-rosyjskie seminarium „Znaczenie zrównoważonego wykorzystania zasobów przyrodniczych dla współpracy transgranicznej”. Do udziału w projekcie zaproszono polskich i rosyjskich samorządowców, służby ochrony przyrody, działaczy organizacji pozarządowych i dziennikarzy – łącznie 20 osób. Założeniem inicjatywy rominckich leśników było ukazanie uczestnikom wizyt studyjnych przykładów udanej rewitalizacji obiektów (budynki powojskowe, stare wieże ciśnień) i rozwoju strefy uzdrowiskowej w Gołdapi. Obustronne spotkania pozwoliły na wymianę poglądów, doświadczeń oraz omówienie możliwości przygotowania wspólnych projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja.

Przypomnijmy, że do tegorocznej edycji samorządowego konkursu zgłoszono dwadzieścia pięć ofert. Na początku marca br. zarząd województwa zdecydował o przyznaniu 100 tys. zł na wsparcie jedenastu z nich, które najlepiej wpisały się w priorytety i kierunki współpracy międzynarodowej samorządu województwa.


Partnerzy

  •  po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK
  •