Kontakt

Dyżury radnych województwa

Dyżury radnych województwa warmińsko-mazurskiego

Radny zobowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej województwa. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców województwa postulaty i przedstawia je organom województwa do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców (Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa art.23.1.). 

Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami województwa, przyjmuje ich wnioski, postulaty i uwagi (Statut Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjęty uchwałą Nr X/114/99 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 14.10.1999 r. § 16 ust. 1.). 

DYŻURY RADNYCH:

- w grudniu 2019: 
Teresa Astramowicz-Leyk: 2 grudnia 2019 roku, Kancelaria Sejmiku, pok. 431, w godz. 14-15 (Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, III piętro).

- w listopadzie 2019: 
Teresa Astramowicz-Leyk: 4 listopada 2019 roku, Kancelaria Sejmiku, pok. 431, w godz. 14-15 (Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, III piętro).

- w październiku 2019 roku: 
Teresa Astramowicz-Leyk: 14 października 2019 roku, Kancelaria Sejmiku, pok. 431, w godz. 14-15 (Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, III piętro).

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK