Kontakt

Fundusze Europejskie

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 (RPO WiM)

W latach 2014-2020 – na bazie doświadczeń z perspektywy 2007-2013 – utworzono w Polsce 16 Programów Regionalnych, które finansuje budżet Unii Europejskiej, a które są zarządzane na poziomie regionów.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020) dysponuje 1 miliardem 700 milionami euro. Na tę sumę składają się środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (do rozdysponowania jest ponad 1 miliard 200 milionów euro) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (w którym jest blisko 500 milionów euro).

Władze negocjowały województwa RPO WiM 2014-2020 bezpośrednio z Komisją Europejską. W efekcie tych negocjacji powstał program wspierający region.

Program składa się z 12 osi priorytetowych (obszarów wsparcia):

1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
2. Kadry dla gospodarki
3. Cyfrowy region
4. Efektywność energetyczna
5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów
6. Kultura i dziedzictwo
7. Infrastruktura transportowa
8. Obszary wymagające rewitalizacji
9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
10. Regionalny rynek pracy
11. Włączenie społeczne
12. Pomoc techniczna

RPO WiM 2014-2020 wskazuje kierunki najsilniej wpływające na rozwój Warmii i Mazur. Określa działania, które dzięki funduszom z Unii Europejskie, wzmocnią pozycję naszego województwa. Program koncentruje się na gospodarce i kształceniu kadr, wprowadzaniu zmian na rynku pracy, poprawie dostępu do usług publicznych. Program wiele uwagi poświęca także efektywności energetycznej, środowisku przyrodniczemu, transportowi, rewitalizacji miast czy ograniczaniu ubóstwa.

Za sprawą RPO WiM 2014-2020 gospodarka regionu ma być bardziej konkurencyjna. Dlatego też gro środków będzie przeznaczone na wsparcie przedsiębiorczości i projekty innowacyjne, łączące sferę biznesu oraz nauki. Na wsparcie mogą liczyć przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa.

Nowa perspektywa finansowa niesie za sobą cały szereg możliwości rozwoju, zwłaszcza w zakresie tzw. inteligentnej gospodarki. Preferowane są w obszary służące rozwojowi województwa, czyli ekonomia wody, żywność wysokiej jakości oraz drewno i meblarstwo.

Więcej informacji na temat RPO WiM 2014-2020 znaleźć można na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl oraz w Punktach Informacji Funduszy Europejskich:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie,ul. Głowackiego 17, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefony do konsultantów:
89 512 54 82,
89 512 54 83,
89 512 54 85,
89 512 54 86


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu
Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefony do konsultantów:
55 620 09 13,
55 620 09 14,
55 620 09 16

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku
Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefony do konsultantów:
87 734 11 09,
87 734 11 10,
87 610 07 77

Więcej informacji na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK