Kontakt

Konkursy związane z turystyką

Promujemy Szlak Kopernikowski - konkurs fotograficzny

Nieprzypadkowo ogłaszamy konkurs 19 lutego, świętujemy w ten sposób okrągłą rocznicę 550. urodzin wielkiego astronoma, patrona Szlaku Kopernikowskiego.

Celem inicjatywy jest promocja Szlaku Kopernikowskiego w województwie warmińsko-mazurskim, popularyzacja obiektów i miejsc związanych z życiem i działalnością Mikołaja Kopernika.

Aby wziąć udział w konkursie, należy zrobić zdjęcie lub kilka zdjęć (max. 5 fotografii) przedstawiających obiekty/miejsca związane z życiem i działalnością wielkiego astronoma na Szlaku Kopernikowskim na Warmii, Mazurach i Powiślu.

Praca musi być wykonana samodzielnie, nie powinna przedstawiać wizerunku osób, chyba że osoby te stanowią jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. Fotografie mogą być poddane obróbce cyfrowej, która nie modyfikuje w znacznym stopniu faktycznego obrazu/obiektu/miejsca.

Pula nagród do przyznania w konkursie wynosi 10 tys. zł brutto.

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich osób fizycznych zajmujących się fotografią profesjonalnie bądź amatorsko, zamieszkałych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział wyłącznie za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych, wyrażoną w formularzu zgłoszenia osoby niepełnoletniej.

Pracę należy przekazać organizatorowi w postaci wydruku (format A4) oraz na nośniku danych (płyta CD/DVD, pendrive) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs fotograficzny - Szlak Kopernikowski w obiektywie” w terminie od 19 lutego 2023 roku do 30 sierpnia 2023 roku wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia (załącznik nr 1 do regulaminu), w przypadku osób niepełnoletnich – formularz zgłoszenia osoby niepełnoletniej (załącznik nr 2 do regulaminu).

Organizatorem konkursu jest samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.

Do pobrania:
- Regulamin
- Formularz zgłoszeniowy – osoby pełnoletnie
- Formularz zgłoszeniowy – osoby niepełnoletnie


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK