Kontakt

Finansowane ze środków UE

Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego

„Program Polityki Zdrowotnej województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2018-2020 w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) – w szczególności działania edukacyjne oraz szczepienia dziewcząt w wieku 11-13 lat ( RPO WiM - Oś priorytetowa 11, Działanie 11.2).”

Głównym celem programu jest zabezpieczenie populacji docelowej dziewczynek w wieku 11-13 lat szczepionką przeciwko HPV i objęcie populacji działaniami edukacyjnymi dotyczącymi zachorowalności na raka szyjki macicy, sromu, pochwy, odbytu oraz brodawek narządów płciowych, w latach 2018-2022 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia stanowią:
1. w ramach działań profilaktycznych:
dziewczynki w wieku 11–13 lat z rodzin zagrożonych ubóstwem
i/lub wykluczeniem społecznym zamieszkujące województwo warmińsko-mazurskie.
2. w ramach części edukacyjnej:
- dzieci i młodzież w wieku 11–17 lat;
- rodzice dzieci i młodzieży w wieku 11–17 lat;
- nauczyciele dzieci i młodzieży w wieku 11–17 lat.

Linki do treści programu:
https://bip.warmia.mazury.pl/attachment/akty/21430/a4a3c218d951e1f2a31da1a6dcc0e4ccdf56aaad.html
Link ze wskazaniem realizatora:
https://rpo.warmia.mazury.pl/plik/send/?id=15632&v=1


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK