Kontakt

Finansowane ze środków UE

Borelioza

Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017-2021 w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania zakaźnych chorób odkleszczowych (RPO WiM - Oś priorytetowa 10, Działanie 10.7.

Głównym celem Programu polityki zdrowotnej jest zmniejszenie zapadalności na choroby odkleszczowe wśród mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego.

Screening oraz badania diagnostyczne zostały skierowane do populacji mieszkańców województwa w wieku 50–64 lat wśród mężczyzn oraz 50–59 lat wśród kobiet.

 DO POBRANIA:
- Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej  na lata 2017–2021 w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania  zakaźnych chorób odkleszczowych (RPO WiM - Oś priorytetowa 10, Działanie 10.7)


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK