Kontakt

Finansowane ze środków UE

Rehabilitacja medyczna

Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego  w wieku aktywności zawodowej na lata 2017–2021 w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa  oraz narządów ruchu.

Głównym celem Programu polityki zdrowotnej jest zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dotyczących układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej wśród mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego.

Zajęcia z zakresu profilaktyki chorób układu mięśniowo-szkieletowego zostały skierowane do mężczyzn w wieku  50–64 lat i kobiet w wieku 50-59 lat zamieszkujących nasz region.

Do pobrania:
- Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017–2021 w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu (RPO WiM - Oś priorytetowa 10, Działanie 10.7)
- Wyniki konkursu na wybór realizatora Programu

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK