Kontakt

Obszary wiejskie

Wizyta studyjna w regionie partnerskim Umbria

Wizyta w Umbrii

W dniach 29.09.2018 r. - 07.10.2018 r. odbyła się zorganizowana przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, wizyta studyjna do Włoch. Celem wizyty było poznanie sposobów wdrażania procesów odnowy wsi w regionie partnerskim Umbria.


Uczestnikami wizyty byli mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego zaangażowani we wdrażanie inicjatywy samorządu województwa warmińsko-mazurskiego p.n. „Wieś Warmii Mazur i Powiśla miejscem, którym warto żyć...”.


W trakcie wizyty odbyły się oficjalne spotkania z władzami regionu i instytucjami odpowiedzialnymi za rozwój wsi, organizacjami pozarządowymi, LGD, przedsiębiorcami.

Podczas wizyty Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowali: Pan Jarosław Sarnowski – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów  Wiejskich i Rolnictwa oraz Pani Wiesława Alicja Bojarska – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa.

Uczestnicy wyjazdu studyjnego mieli okazję m. in. zapoznać się z funkcjonowaniem Gospodarstwa Agroturystycznego “Agriturismo La SEMENTE oraz zgłębić wiedzę o społecznej funkcji gospodarstwa rolnego.

Ważnym i ciekawym elementem wyjazdu szkoleniowego były wizyty w miejscach związanych z ekoturystyką i edukacją ekologiczną oraz spotkanie z organizacją pozarządową TAMAT, ukierunkowaną na zrównoważony rozwój.

Dużym zainteresowaniem uczestników cieszyła się wizyta w gospodarstwie hodowlanym bydła PGI „Chianina”, z uwzględnieniem systemu ochrony regionalnych produktów rolnych w Unii, kontrolowane oznaczenie ich pochodzenia oraz warsztaty gastronomiczne z użyciem podstawowych lokalnych surowców.

Niemałe wrażenie na mieszkańcach Warmii i Mazur wywołała wizyta w oleotece i spotkanie z autorami projektu „Obszar gajów oliwnych Asyż-Spoleto” oraz pomysłodawcami o znaczenia „Czarnego selera z Trevi” znakiem  Chronionego Oznaczenia Geograficznego.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK