Kontakt

Cyfrowe województwo

Cyfrowe województwo - projekt

Logotypy kolor

Cel projektu: Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Planowane efekty:
Województwo Warmińsko-Mazurskie realizuje projekt zakładający refundację kosztów poniesionych przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego na wydatki kwalifikowane wpisujące się w realizację zadań zgodnych z Regulaminem Konkursu Grantowego Cyfrowe Województwo (poniesione od dnia 01.02.2020r.). Projekt wpływa na osiągnięcie celów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia poprzez realizację zadań w ramach obszarów: 1.Cyfryzacja urzędów JST, jednostek podległych (z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia) oraz upowszechnienie wykorzystania chmury obliczeniowej przez samorządy, oraz 4.Cyberbezpieczeństwo.

Zakupy w ramach projektu przeznaczone są na potrzeby cyfryzacji oraz podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz innych jednostek podległych Województwu korzystających z systemu e-usług funkcjonujących pod nazwą Samorządowy Ośrodek Przetwarzania Danych.

Wpisują się w cel realizacji niezbędnych zakupów sprzętu informatycznego, doposażenia i modernizacji serwerowni, oraz w utrzymanie i rozwój systemu e-usług publicznych usługa ta, umożliwia jednostkom organizacyjnym Województwa skorzystanie z oferowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego e-usług takich jak:
1. Portal Wrót Warmii i Mazur (PWWiM), dostępna publicznie platforma umożliwiająca publikację informacji promocyjnych o jednostce i regionie przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.
2. Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej RBIP – dostępna publicznie platforma powszechnego udostępniania informacji publicznej w formie elektronicznej.
3. Backup – sporządzanie kopi zapasowej danych, usługa zapewniająca mechanizmy pozwalające na archiwizację danych oraz bezpieczeństwo przesłanych zasobów gromadzonych na przestrzeni dyskowej Samorządowego Ośrodka Przetwarzania Danych.
4. Usługa poczty elektronicznej – świadczenie usługi hostingowej na potrzeby funkcjonowania poczty elektronicznej przez udostepnienie zasobów informatycznych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przeprowadzone wdrożenia rozwinęły potencjał Urzędu Marszałkowskiego w zakresie realizacji dedykowanych e-usług publicznych, rozwiązując jednocześnie bieżące problemy z ich dostępnością oraz skróciły czas realizacji zadań w warunkach kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19.

Wartość projektu: 1 000 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 000 000,00 zł

Do pobrania:
- plakat
- logotypy


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK