Kontakt

Turystyka i promocja regionu

Rozpoczynamy nabór do 8 edycji konkursu PRO Warmia i Mazury

statuetka i dyplom

Dziś 22 lipca rusza nabór projektów do 8 edycji konkursu PRO Warmia i Mazury 2019. Konkurs kierowany jest przede wszystkim do samorządów lokalnych (gmin i powiatów) z województwa warmińsko-mazurskiego.

Mogą w nim wziąć udział także instytucje otoczenia biznesu i instytucje naukowe działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego m.in.: inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne, specjalne strefy ekonomiczne, agencje rozwoju regionalnego, izby i centra gospodarcze, biura obsługi inwestorów, uczelnie wyższe, instytuty naukowe, klastry.

Kliknij aby pobrać aktualny regulamin konkursu.

Projekty promocyjne zgłaszane do konkursu mogą być projektami realizowanymi w partnerstwie np. z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, mediami i in.
Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów z zakresu promocji, które realizowane są w naszym Regionie. Główną ideą Konkursu jest podnoszenie standardów działań marketingowych z zakresu promocji, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje z województwa warmińsko-mazurskiego. Chcemy prezentować najlepsze projekty marketingowe, realizowane na rzecz wzrostu atrakcyjności turystycznej i gospodarczej Warmii i Mazur oraz upowszechniać najlepsze przykłady i dobre praktyki komunikacji marketingowej, zorientowanej na dynamizację rozwoju społeczno-gospodarczego Warmii i Mazur.
Prezentowanie tego co najlepsze wpłynie na poprawę wizerunku regionu.

Do konkursu można zgłaszać projekty promocyjne w dwóch kategoriach:
• promocja ogólna
• promocja gospodarcza

Nabór zgłoszeń projektów potrwa do 10 września 2019 roku.
Jury w każdej z kategorii przyzna jedną nagrodę główną oraz jedno wyróżnienie.
W konkursie mogą brać udział te projekty promocyjne, których realizacja rozpoczęła się i jeszcze trwa lub rozpoczęła się i zakończy pomiędzy 17 sierpnia 2018 roku a  30 września 2019 roku.

Formularz zgłoszeniowy (zawierający "Klauzulę RODO") oraz kartę projektu (wytyczne) – można pobrać z zakładki KONKURS.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK