Wybieraj nasze produkty

Projekt jest uzupełnieniem realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie działań:

 • Sieć Dziedzictwo kulinarne Warmii, Mazur i Powiśla jako wyróżnik części dotyczącej żywności lokalnej i tradycyjnej.
 • Konkurs: Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur jako wyróżnik wysokiej jakości produktów i usług.  
 • Konkurs: Warmińsko-Mazurska nagroda jakości jako wyróżnik jakości zarządzania
 • Projekt: „Kalendarz imprez promujących produkt regionalny Warmii i Mazur” jako promocja produktów i usług żywnościowych z regionu.

Korzyści dla przedsiębiorców/ producentów produktów i usług z regionu Warmii i Mazur w związku z realizacją przedmiotowego projektu:

 • lepsze rozpoznawanie przez potencjalnych klientów produktów z Warmii i Mazur,
 • pośredni wzrost przychodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców z Warmii i Mazur,
 • wzrost zainteresowania produktami z Regionu Warmii i Mazur przez potencjalnych klientów,
 • możliwość wzięcia udziału w kampanii promocyjnej o zasięgu regionalnym i krajowym.  

Zasady ubiegania się o używanie znaku „Produkt Warmia Mazury” są określone szczegółowo w regulaminie. Podstawowym warunkiem przyjęcia jest miejsce wytwarzania produktu, miejsce prowadzenia usługi.

Dostęp przedsiębiorców (producentów produktów i usług) do udziału w kampanii oraz uzyskanie prawa do znaku jest bezpłatny. Każdy przedsiębiorca, który uzyska prawo do korzystania z znaku będzie miał równy dostęp do projektu.

Certyfikowane mogą być wszystkie produkty wytwarzane przez firmy mające swoje siedziby na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w takich dziedzinach jak:

 • produkty rzemieślnicze,
 • produkty przemysłowe,
 • usługi rzemieślnicze,
 • usługi turystyczne,
 • usługi gastronomiczne,
 • usługi medyczne,
 • wydarzenia ze sfery kultury, sportu, rekreacji, itp.,
 • produkty i usługi inne.

UWAGI

 • ze znakowania wyłączone są produktów wymienionych w załączniku nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu UE (produkty żywnościowe),
 • znak stosowany może być na terytorium RP,
 • producent winien przestrzegać zasad ochrony środowiska.
 

Dołączyli do nas

 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
logo regionalnego programu operacyjnego
godło województwa
logo UE

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

Projekt dofinansowany ze Środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego