Wybieraj nasze produkty

Gala w Olsztynie

Do grona posiadaczy certyfikatu „Produkt Warmia Mazury” dołączyli kolejni przedstawiciele lokalnego biznesu. Podczas uroczystej gali certyfikaty trafiły do 26 podmiotów, m.in. z takich branż jak meblarstwo, turystyka, rolnictwo i branża kosmetyczna.

O prestiżowy znak „Produkt Warmia Mazury” mogą się ubiegać zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne. Inicjatywa samorządu województwa warmińsko-mazurskiego ma zwiększyć wzrost konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej regionu.

Od 2014 roku wyróżniane są podmioty, które w swojej codziennej pracy inspirują się rozwojem przedsiębiorstwa, promocją postaw inwestycyjnych, wymianą doświadczeń czy zwiększeniem konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw. Ideą przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia nie tylko w samym województwie, ale również w Polsce. Mieszkańcy, którzy decydują się na zakup regionalnych produktów czy usług, wspierają natomiast gospodarkę województwa, co znacząco wpływa na wzrost jej konkurencyjności.

Ze znaku mogą bezpłatnie korzystać osoby fizyczne i przedsiębiorcy, którzy działają lub świadczą usługi na lokalnym rynku minimum dwa lata. Z kolei organizatorzy wydarzeń muszą wykazać się przeprowadzoną przynajmniej jedną imprezą w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Oznakowane mogą być wszystkie wyroby wytwarzane przez lokalne firmy, które zajmują się dziedzinami związanymi z produktami rzemieślniczymi, przemysłowymi, usługami rzemieślniczymi, usługami turystycznymi, gastronomicznymi, medycznymi, wydarzeniami ze sfery kultury, sportu oraz rekreacji. Przy ocenianiu brane jest także pod uwagę znaczenie produktu, usługi, wydarzenia z punktu widzenia promocji na bogactwo kulturowe, społeczne, historyczne i przyrodnicze regionu.

Do tej pory wyróżnienia przyznawane były na rok z możliwością przedłużenia, jednak od początku 2016 roku okres wydłużył się do 3 lat z możliwością przedłużenia.

Podmioty, które zdecydowały się na uzyskanie prawa do korzystania ze znaku, mogą liczyć na zwiększenie rozpoznawalności produktów, pośredni wzrost przychodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej czy wzrost zainteresowania produktami przez potencjalnych klientów. Dotychczas przyznano 276 certyfikatów ponad 200 podmiotom. Wśród laureatów znajdują się nie tylko największe firmy, ale także mali przedsiębiorcy czy artyści.

LISTA CERTYFIKATÓW 

 

 

 

Dołączyli do nas

 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
logo regionalnego programu operacyjnego
godło województwa
logo UE

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

Projekt dofinansowany ze Środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego