Wybieraj nasze produkty

 Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie

Zespół Szkół Budowlanych z Olsztyna i Szynaka Meble Sp. z o.o. podpisały porozumienie dot. objęcia patronatem klas uczących w zawodzie technik technologii drewna.

Firma będzie wspierać szkołę w kształceniu młodzieży i kadry nauczycielskiej w oparciu o program oraz międzynarodowe standardy obowiązujące w meblarstwie.

Uczniowie i nauczyciele olsztyńskiej „Budowlanki” będą mieli możliwość korzystania z nowoczesnych urządzeń i technologii, jakimi dysponuje Szynaka Meble Sp. z o.o. oraz uczestniczenia w szkoleniach branżowych.

Porozumienie zostało podpisane podczas Noworocznego Śniadania Zawodowców, które odbyło się 8 stycznia w Zespole Szkół Budowlanych. Uczestniczyli w nim nauczyciele oraz przedstawiciele firm branży budowlanej, sanitarnej, drzewnej, geodezyjnej i architektury krajobrazu, które współpracują ze szkołą. Rozmawiano m.in. o potrzebie współdziałania między szkołami zawodowymi a pracodawcami, a także sformułowano zasady, które obowiązywać będą szkołę i pracodawców przy przedsięwzięciach na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego.

 

Dołączyli do nas

 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
logo regionalnego programu operacyjnego
godło województwa
logo UE

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

Projekt dofinansowany ze Środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego