Wybieraj nasze produkty

Czy chcieliby Państwo oznaczyć nim swoje produkty, usługi lub wydarzenia, które organizujecie? Naprawdę warto! Dzięki udziałowi w projekcie „Produkt z Warmii i Mazur“ będzie można zyskać większy rozgłos i zarazem reklamę, która przełoży się na lepszą rozpoznawalność waszych produktów, usług oraz wydarzeń, przyczyni się do utrzymania i wzrostu zatrudnienia, a pośrednio do wzrostu przychodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
 
 
 

 

obrazek "o znaku"
 

Gdzie znajdziesz nasz znak

 

Dlaczego warto wybierać produkty z naszym znakiem?

  • Dzięki temu wzmacniamy identyfikację regionu i jego markę.
  • Pieniądze zostają w regionie, gdy kupujemy nasze produkty i wybieramy usługi świadczone przez nasze firmy.
  • Wspieramy rodzimą gospodarkę, a co za tym idzie - rynek pracy.
 

Dołączyli do nas

 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
logo regionalnego programu operacyjnego
godło województwa
logo UE

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

Projekt dofinansowany ze Środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego