Wybieraj nasze produkty

Doceniaj lokalne produkty

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego podjął działania dotyczące wykreowania produktu regionalnego w postaci marki „Produkt Warmii i Mazur”. W tym celu opracowany został specjalny znak o tej nazwie wraz regulaminem jego stosowania. Celem głównym tego działania jest wzrost konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej regionu Warmii i Mazur. Spopularyzowanie znaku następować będzie na przestrzeni najbliższych miesięcy poprzez specjalną kampanię informacyjno-promocyjną o zasięgu regionalnym (I etap) i krajowym (II etap).

Dowiedz się więcej ...

Jak zdobyć znak "Produkt Warmia Mazury"?

Zdobądź znak Produkt Warmia Mazury dla swojego produktu, usługi lub wydarzenia organizowanego w naszym regionie! Zasady ubiegania się o używanie znaku Produkt Warmia Mazury są określone szczegółowo w regulaminie. Podstawowym warunkiem uzyskania certyfikatu jest miejsce wytwarzania produktu, prowadzenia usługi czy obywania się imprezy.
Dowiedz się więcej ...

Szanowni Państwo,
 
w związku z sytuacją epidemiczną w kraju i wprowadzeniem czerwonej strefy w Olsztynie, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie uczestników, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję o odwołaniu XII Gali Produkt Warmia Mazury, która miała się odbyć 22 października 2020 r. w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii.
 
O terminie uroczystego wręczenia certyfikatów laureatom edycji 2020 zostaną Państwo powiadomieni stosownym komunikatem.

Dołączyli do nas

 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
logo regionalnego programu operacyjnego
godło województwa
logo UE

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

Projekt dofinansowany ze Środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego