Kontakt

Pomoc Ukrainie

Zmiana ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

8 kwietnia 2022 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

Zakłada ona możliwość pokrycia przez jednostkę samorządu terytorialnego kosztów związanych z realizacją niektórych zadań ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na obrót hurtowy i sprzedaż napojów alkoholowych osobom, które w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie przebywają na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego (poprzez dodanie do powyższej ustawy art. 31a i 31b).

Ustawa została przekazana do prac senackich. Ze względu na niezakończone prace nad ustawą, zachęcamy do bieżącego obserwowania stron sejmowych

https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=6FE6FB1AA4F7C03EC125881B007397D0&fbclid=IwAR2oBHU8dyTOH23dAbz4pJ-7godgJcE77z07qELJ3hRakw0cHiqJBZSwHpc


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK