Kontakt

Pomoc Ukrainie

Szkolenie online - wsparcie cudzoziemców

1 kwietnia 2022 roku odbyło się szkolenie „Wsparcie cudzoziemców w oparciu o ustawę o pomocy społecznej i inne ustawy oraz założenia ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

Spotkanie online skierowane było do przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie z województwa warmińsko-mazurskiego.

W szkoleniu uczestniczyło blisko 300 osób.

Zakres tematyczny szkolenia obejmował m.in.
•    katalog osób uprawnionych do świadczeń oraz katalog działań pomocowych na rzecz obywateli Ukrainy przewidzianych ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tzw. specustawa),
•    świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz świadczenia zdrowotne dla obywateli
•    jaką pomocą można objąć osoby, których tzw. specustawa nie objęła?

Szkolenie poprowadziła Sylwia Agnieszka Juźwiak - prawnik, konsultant jednostek sektora finansów publicznych, w tym ośrodków pomocy społecznej.

Organizatorem wydarzenia był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK