Kontakt

Pomoc Ukrainie

OPOPP - zakres pomocy dla ofiar wojny w Ukrainie

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem oferuje pomoc dla wszystkich osób pokrzywdzonych oraz osób im najbliższych, świadków oraz osób im najbliższych w zakresie, w tym dla ofiar wojny na Ukrainie w zakresie:

1. pomocy prawnej,
2. mediacji,
3. pomoc tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim,
4. pomoc tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika,
5. pomocy psychologicznej,
6. pomocy psychiatrycznej
7. doradztwa pierwszego kontaktu,
8. pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub części, w której nie jest refundowany,
9. pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania,
10. pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy ,
11. pokrywanie kosztów szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
12. pokrywania kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
13. finansowania okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystościstałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu,
14. usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego dopotrzeb osoby pokrzywdzonej,
15. finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń,
16. pokrywania kosztów żywności lub bonów żywnościowych,
17. pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
18. finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego,
19. finansowanie kosztów wyjazdu a) osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę, b)uprawnionego małoletniego wraz z osobą pod której pieczą pozostaje,
20. finansowanie robót budowlanych, w tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych,
21. finansowanie zakupu urządzeń i wyposażenia,
22. finansowanie zakupu wartości niematerialnych i prawnych,

Ośrodek działa na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w  miejscowościach :
1. Okręgowy Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Elblągu przy ul. Związku Jaszczurczego 17/101, tel 55 642-44-25-czynny codziennie poniedziałek w godzinach13.00-20.00 od wtorku do piątku w godzinach 8.00-15.00 oraz w sobotę w godzinach 8.00-13.00;
2. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Braniewie przy ul. Plac Piłsudskiego 5  tel. 881-471-401 - czynny w środy w godzinach od 8.00-13.00 oraz w piątek w godzinach od 9.00 do 14.00;
3. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Iławie przy ul. Chełmińskiej 1, tel.691-180-142 - czynny w środę w godzinach od 15.15 do 20.15 oraz w sobotę w godzinach od 9.00 do 14.00;
4. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, tel. 608-787-504, 884-033-443-czynny we wtorek w godzinach od 10.00 do 15.00 oraz w czwartek w godzinach od 10.00 do 15.00;
5. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Działdowie przy ul. Wolności 64, tel 505-533-186 - czynny we wtorek w godzinach od 7.00 do 12.00 oraz w czwartek w godzinachod 7.00 do 12.00;
6. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Grunwaldzkiej 3, tel. 602-625-496-czynny wtorek w godzinach od 8.00 do 13.00 oraz w czwartek w godzinach od 8.00-13.00.

Wszystkie działania rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem i osób im najbliższych, świadków i osób im najbliższych finansowane są ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

W powyższej sprawie uprzejmie proszę o kontakt podnr tel. (55) 642-44-25; kom 600 034 173 w godzinach  9.00-16.00 lub za pośrednictwem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK