Kontakt

Organizacje pozarządowe na Warmii i Mazurach

Wyniku konkursu z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego podjął uchwałę (27 lutego 2023 roku) rozstrzygającą otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku.

Konkurs skierowany był do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Otwarty konkurs ofert obejmował realizację następujących zadań z pomocy społecznej:
1)     Cel: Wzrost jakości życia osób starszych.
2)     Cel: Wzmocnienie aktywności oraz samodzielności osób i rodzin.
3)     Cel: Zwiększenie aktywności osób z niepełnosprawnościami w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym.

DO POBRANIA:
- Uchwała Nr 9/91/23/VI zarządu województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 27 lutego 2023 roku
- Załącznik nr 1 do uchwały
- Załącznik nr 2 do uchwały


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK