Kontakt

Organizacje pozarządowe na Warmii i Mazurach

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych - rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięto konkurs na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe pod nazwą: „Organizacja w Olsztynie w pierwszej dekadzie października, jednodniowej XIII Wojewódzkiej konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, obchodzonego 1 października każdego roku”.

24 sierpnia 2021 r. zarząd województwa warmińsko-mazurskiego podjął uchwałę rozstrzygającą otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z zakresu pomocy społecznej.

Konkurs skierowany był do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dofinansowane zadanie ma na celu zwiększenie aktywizacji i integracji osób starszych oraz lepsze wykorzystanie ich potencjału w środowisku lokalnym.

Do pobrania:

- Uchwała zarządu województwa warmińsko-mazurskiego

- Załacznik nr 1 do uchwały

- Załącznik nr 2 do uchwały


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK