Kontakt

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Skład Rady oraz Prezydium WRDS - 2024

 

PRZEWODNICZĄCY WRDS WM:

Rafał Laskowski – przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych, Konfederacja Lewiatan (kadencja: 23 lutego 2024 roku – 22 lutego 2025 roku).

 

PREZYDIUM WRDS WM tworzą:

Radosław Król – wojewoda warmińsko-mazurski

Marcin Kuchciński – marszałek województwa warmińsko-mazurskiego

Jarosław Szunejko – przewodniczący Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Józef Dziki – przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Olsztynie

Sławomir Koniuszy – przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych

Jan Zdziarstek – kanclerz Olsztyńskiej Loży Business Centre Club

Adam Przybysz – prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego

Rafał Laskowski – przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych, Konfederacji Lewiatan

Andrzej Ryński – przedstawiciel Pracodawców RP

Wiesław Łubiński – Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warmii i Mazur

 

SKŁAD OSOBOWY WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO (stan na dzień 17.06.2024 r.):

 

STRONA RZĄDOWA:

Radosław Król – wojewoda warmińsko-mazurski

Małgorzata Łowcewicz – Wydział Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

Jerzy Dostatni – przedstawiciel strony rządowej

 

STRONA SAMORZĄDOWA:

Marcin Kuchciński – marszałek województwa warmińsko-mazurskiego

Janusz Sypiański – przedstawiciel Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich

Jarosław Matłach – Starosta Szczycieński, przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

STRONA PRACOWNIKÓW:

Jarosław Szunejko – przewodniczący Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Irena Żychowicz – przedstawiciel OPZZ

Krzysztof Rogowski – przedstawiciel OPZZ

Janusz Koziński – prezes Okręgu Warmińsko-Mazurskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Olsztynie, przedstawiciel OPZZ

Krzysztof Tomasik – Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiej Rady Wojewódzkiej Federacji ZZ Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, przedstawiciel OPZZ

Sławomir Koniuszy – przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Elżbieta Butkiewicz – wiceprzewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Piotr Szejn – przedstawiciel Forum Związków Zawodowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Andrzej Tymecki – wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Krzysztof Olsiński – przedstawiciel Forum Związków Zawodowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Józef Dziki – przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Olsztynie

Tadeusz Fatkowski – przewodniczący Oddziału NSZZ „Solidarność” w Ełku

Henryk Zinkiewicz – przewodniczący Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie

Sławomir Wojtyna – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

Piotr Michalak – Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Elbląskiego NSZZ „Solidarność”

 

STRONA PRACODAWCÓW:

Jan Zdziarstek – kanclerz Olsztyńskiej Loży Business Centre Club

Jacek Celmer – przedstawiciel Związku Pracodawców Business Centre Club

Rafał Andrzejewski – przedstawiciel Związku Pracodawców Business Centre Club

Rafał Laskowski – przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych, Konfederacji Lewiatan
Krzysztof Berent – przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych, Konfederacji Lewiatan

Karolina Raźniewska – przedstawicielka Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych, Konfederacji Lewiatan

Adam Przybysz – przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego

Kazimierz Samokar – przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego

Jan Mackiewicz – przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego

Andrzej Ryński – przedstawiciel Pracodawców RP

Katarzyna Kulas – przedstawicielka Pracodawców RP

Roman Smoliński – przedstawiciel Pracodawców RP

Wiesław Łubiński – przedstawiciel Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warmii i Mazur

Grzegorz Paciulan – przedstawiciel Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warmii i Mazur

Piotr Milewski – przedstawiciel Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warmii i Mazur


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK