Kontakt

Programy i projekty - polityka społeczna

Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie (2015-2020)

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został opracowany przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego w oparciu o art. 6 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Zapisy zawarte w Programie są spójne ze Strategią Polityki Społecznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020, w której wspieranie rodziny w wypełnianiu jej funkcji jest jednym z priorytetów.

Celem głównym Programu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim, do którego określono działania w 6 celach szczegółowych.

Do pobrania: 

Harmonogram do Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2015-2020


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK