Kontakt

Programy i projekty - polityka społeczna

Wojewódzki program rozwoju ekonomii społecznej Warmia i Mazury 2015-2020

Polityka społeczna państwa powinna wzmacniać działania prewencyjne kosztem ograniczenia wydatków na działania osłonowe. Jednym z nowoczesnych rozwiązań realizujących ww. jest wdrażanie działań ekonomii społecznej przyczyniającej się do rozwoju w wymiarze ekonomicznym, strukturalnym i społecznym, zarówno na płaszczyźnie realizacji zadań europejskich jak i krajowych czy regionalnych.

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK