Kontakt

Programy i projekty - polityka społeczna

Plan działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej

Regionalny Plan Działań na Rzecz Promocji i Upowszechniania Ekonomii Społecznej w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2011-2015 (RPDES) został przyjęty przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 15 listopada 2011 roku. Jest to dokument programowy ujmujący całościowo problematykę rozwoju sektora ekonomii społecznej jako istotny element polityki regionalnej w zakresie zatrudnienia i integracji społecznej.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK