Kontakt

Programy i projekty - polityka społeczna

Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie (2011-2014)

Uchwalenie Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przez samorząd województwa wynika z art. 6 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na lata 2011-2014 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK