Kontakt

Programy i projekty - polityka społeczna

Wojewódzki program na rzecz osób niepełnosprawnych

Wojewódzki program wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych 

NA LATA 2021-2026

NA LATA 2016-2020

NA LATA 2012-2015

NA LATA 2008-2011

NA LATA 2004-2007


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK