Kontakt

Pomoc i integracja społeczna

Problemy społeczne regionu - 2001, 2005, 2010-2020

ROPS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie opracował analizę pn. „Problemy społeczne województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2001, 2005, 2010-2020 w ujęciu statystycznym. Materiały porównawcze na podstawie sprawozdań MRiPS-03”.

Dokument jest kontynuacją analiz prowadzonych przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne – Obserwatorium Polityki Społecznej (ROT-OPS) funkcjonujące w Biurze ds. pomocy i integracji społecznej do 31.12.2017 roku.

Opracowanie ma na celu zobrazowanie dominujących powodów przyznawania pomocy osobom korzystającym ze świadczeń z systemu pomocy społecznej w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2001, 2005, 2010-2020, przedstawienie wybranych struktur i typów rodzin objętych pomocą społeczną, rozwój infrastruktury pomocowej oraz skalę środków finansowych przeznaczanych na realizację zadań pomocy społecznej na Warmii i Mazurach.

PROBLEMY SPOŁECZNE WOJEWÓDZTWA W UJĘCIU STATYSTYCZNYM


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK