Kontakt

Pomoc i integracja społeczna

Analiza problemów społecznych w województwie za 2016 rok

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej dokonał analizy problemów społecznych województwa za rok 2016.

Ze szczególnym uwzględnieniem liczby rodzin i osób w tych rodzinach objętych świadczeniami z systemu pomocy społecznej, jak również najczęstszych powodów udzielanego wsparcia.

Analiza problemów społecznych 
Załącznik 1-3

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych w okresie I-XII 2016 r. /bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania/
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych w okresie I-XII 2016 r. /bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania/
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych w okresie I-XII 2016 r. /bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania/

Załącznik 4 

Ludność województwa warmińsko-mazurskiego objęta świadczeniami z pomocy społecznej w roku 2016, z uwzględnieniem powodów przyznania świadczeń, określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK