Kontakt

Pomoc i integracja społeczna

Problemy społeczne województwa w latach 2001, 2005, 2010-2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie opracował analizę pn. „Problemy społeczne województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2001, 2005, 2010-2018 w ujęciu statystycznym.Materiały porównawcze na podstawie sprawozdań MRPiPS-03”.

Dokument jest kontynuacją analiz prowadzonych przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne – Obserwatorium Polityki Społecznej (ROT-OPS) funkcjonujące w Biurze ds. pomocy i integracji społecznej do 31.12.2017 r.

POBIERZ ANALIZĘ 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK