Kontakt

Pomoc i integracja społeczna

Założenia ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

W dniu 13 września 2019 r. w Elblągu w Ratuszu Staromiejskim, na zaproszenie marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Gustawa Marka Brzezina oraz prezesa Banku Żywności w Olsztynie Marka Borowskiego, spotkają się przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych z subregionu elbląskiego działających w obszarze pomocy osobom ubogim i znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Celem spotkania jest zapoznanie uczestników ze szczegółami dot. „Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności”, która wejdzie w życie
18 września 2019 r., jej założeniami i wdrażaniem.

PROGRAM:

  1. Przedstawienie Ustawy o niemarnowaniu żywności, jej zakres, obowiązki i korzyści dla NGO.
  2. Sposób wdrażania ustawy - założenia do strategii wdrożenia jej w województwie warmińsko-mazurskim.
  3. Przykłady umów, które powinny być zawierane pomiędzy sklepem a organizacją oraz zasad odbierania i przekazywania żywności.
  4. Możliwości pozyskania przez NGO-sy środków finansowych na budowę potencjału i zaplecza do obsługi procesu wdrażania ustawy – pozyskiwania, przechowywania oraz przetwarzania i dystrybucji żywności na rzecz osób potrzebujących.
  5. Skala marnowanej żywności, potrzeby w zakresie niedożywienia oraz zwiększanie świadomości i promowanie zrównoważonej konsumpcji.
  6. Pytania i odpowiedzi, dyskusja.

Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK