Kontakt

Pomoc i integracja społeczna

Centra i kluby integracji społecznej – stan na 31 grudnia 2016

Istotną część rozwiązań ekonomii społecznej stanowią instrumenty, za pomocą których prowadzony jest proces reintegracji społecznej i zawodowej przez tzw. podmioty otoczenia ekonomii społecznej, np. centra i kluby integracji społecznej.

Informacja nt. centrów i klubów integracji społecznej funkcjonujących w województwie warmińsko-mazurskim wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 1 - Centra Integracji Społecznej 

Załącznik nr 2 - Kluby Integracji Społecznej  


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK