Kontakt

Pomoc i integracja społeczna

Zjawisko bezdomności w regionie w 2016 roku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przygotował opracowanie dotyczące zjawiska bezdomności w regionie.

Dane zostały zaktualizowane na podstawie informacji przesyłanych z ośrodków pomocy społecznej województwa warmińsko-mazurskiego.

Informacje obrazują stan na 31 grudnia 2016 r. i zawierają także uaktualnione dane dotyczące infrastruktury świadczącej różnorodną pomoc osobom bezdomnym.

Diagnoza zjawiska bezdomności w województwie warmińsko-mazurskim, wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Załączniki do części opisowej - Instytucje świadczące usługi na rzecz osób bezdomnych w województwie warmińsko-mazurskim stan na dzień 31 grudnia 2016 r.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK