Kontakt

Pomoc i integracja społeczna

Centra i kluby integracji społecznej - stan na 31 grudnia 2015

Centra i kluby integracji społecznej funcjonujące w województwie warmińsko-mazurskim. 

Informacja nt. centrów i klubów integracji społecznej funkcjonujących w województwie warmińsko-mazurskim wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.


Kluby integracji społecznej prowadzące działalność w rozumieniu przepisów ustawy o zatrudnieniu socjalnym w 2015 r. - zarejestrowane w rejestrze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego


Pozostałe kluby integracji społecznej funkcjonujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wg. stanu na dzień 31.12.2015 r


Centra integracji społecznej


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK