Kontakt

Pomoc i integracja społeczna

Bezdomność w województwie - stan na 31 grudnia 2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zaktualizował dane dotyczące zjawiska bezdomności na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r., w tym infrastruktury świadczącej różnorodną pomoc osobom bezdomnym.

PLIKI DO POBRANIA: 
Diagnoza zjawiska bezdomności w województwie warmińsko-mazurskim, wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. 
Instytucje świadczące usługi na rzecz osób bezdomnych w województwie warmińsko-mazurskim stan na dzień 31 grudnia 2015 r.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK