Kontakt

Pomoc i integracja społeczna

Policzą bezdomnych na Warmii i Mazurach

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej jak co roku przystąpił do aktualizacji danych dotyczących zjawiska bezdomności na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

W związku z tym, prosi placówki pomocy społecznej z regionu o przesłanie informacji na ten temat.

Dane należy wpisać do zamieszczonych poniżej formularzy wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku. Informacje należy odesłać do 8 stycznia 2016 roku na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn)

Pliki do pobrania:

  1. Liczba osób bezdomnych z terenu gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. (z uwzględnieniem przyczyn bezdomności)
  2. Liczba osób bezdomnych z terenu gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wg kryteriów: wiek i wykształcenie
  3. Realizowane indywidualne programy wychodzenia z bezdomności (stan na. 31 grudnia 2015 r.)
  4. Schroniska i noclegownie
  5. Ośrodki wsparcia doraźnego dla bezdomnych

Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK