Kontakt

Polityka społeczna

Godni Naśladowania – poznaliśmy zwycięzców

Gala Godni Naśladowania 2020

W trybie online odbyły się uroczystości związane z tegoroczną edycją konkursu „Godni Naśladowania”.

Ideą wydarzenia jest promocja kreatywności, zaangażowanie, zaufanie, bezinteresowność oraz otwartość na współdziałanie.

Ważne jest również zaszczepianie w mieszkańcach Warmii i Mazur przekonanie, że warto pracować na rzecz innych ludzi.

W skład komisji konkursowej wchodzą: Joanna Glezman (pełnomocnik marszałka województwa ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi), Katarzyna Pawlak (zastępca dyrektora Gabinetu Marszałka Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie), Dariusz Rudnik (pełnomocnik wojewody warmińsko-mazurskiego  ds. społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych), Anna Podhorodecka (reprezentująca Stowarzyszenie ESWIP), Jolanta Adamczyk (Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur), Piotr Pniewski (Federacja FOSa) oraz Marek Borowski (Bank Żywności w Olsztynie).

XVII edycja konkursu Godni Naśladowania:

KATEGORIA I. ORGANIZACJA GODNA NAŚLADOWANIA

Zwycięzca: Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Telefonicznej - statuetka oraz nagroda finansowa 4.000 zł.
Stowarzyszenie zostało założone w 1995 r. (w tym roku obchodzi 46 lecie), należy do Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej zrzeszającego dyżurne telefony zaufania i osoby pracujące w placówkach pomocy telefonicznej. Głównym celem organizacji jest wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej, związanej z chorobą, kryzysem rodzinnym czy brakiem środków do życia. Pomaga ludziom samotnym i zrozpaczonym, którzy nie mają nikogo, kto by ich zrozumiał, zaakceptował i udzielił duchowego wsparcia. Ułatwia nawiązanie kontaktu z lekarzami, prawnikami i pedagogami. Telefony zaufania dostępne są przez całą dobę i gwarantują pełną anonimowość. Dyżurni OTZ udzielają wsparcia psychicznego, dużej porcji empatii oraz pomagają poszukiwać rozwiązania trudnych sytuacji. Profesjonalne wsparcie, jakie daje OTZ zmniejsza negatywne emocje, daje nadzieję na lepsze jutro, nierzadko też ratując ludzkie życie i rodziny przed rozpadem.


Wyróżnienia:

•    „TEEN CHALLENGE” Chrześcijańska Misja Społeczna Oddział w Elblągu – nagroda finansowa 1.000 zł
Stowarzyszenie "Teen Challenge" Chrześcijańska Misja Społeczna jest organizacją społeczną o charakterze świeckim, która opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy członków. Stowarzyszenie "Teen Challenge" postawiło sobie za cel otoczenie ludzi uzależnionych kompleksową opieką: począwszy od motywowania do leczenia poprzez terapię w ośrodku, działania postresocjalizacyjne w hostelu, aż do zapewnienia przyjaznego mikroświata w grupie wsparcia. Organizacja obchodziła w tym roku jubileusz z okazji 5-lecia swojej działalności.

• Fundacja Elbląg - Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego – nagroda finansowa 1.000 zł
Fundacja Elbląg istnieje od 2 lutego 2000 roku. Założyli ją elblążanie, którzy pragną, aby ich miasto i region były zasobne i piękne, a jego mieszkańcy dumni ze swojej małej ojczyzny. Misją Fundacji Elbląg jest wsłuchiwanie się w potrzeby mieszkańców, które pozwolą im dbać o własny rozwój i rozwój otoczenia, w którym żyją. Fundacja ma służyć jako narzędzie, które pomoże likwidować problemy społeczne na terenie Elbląga i elbląskiego powiatu ziemskiego, a także kreować rozwój miasta. Celem Fundacji jest zmniejszanie problemów społecznych Elbląga i regionu elbląskiego oraz kreowanie rozwoju miasta i regionu.

• Chorągiew Warmińsko-Mazurska Związku Harcerstwa Polskiego im. Grunwaldu – nagroda finansowa 1.000 zł
Związek Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem, należącym do światowego ruchu skautowego. ZHP jest organizacją otwartą i apolityczną. Wychowuje młodych ludzi na prawych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli w duchu wartości zawartych w Prawie Harcerskim. Misją Związku Harcerstwa Polskiego jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań. W roku 2020 na szczególne docenienie zasłużyły zorganizowane działania Związku na rzecz osób wymagających pomocy i wsparcia w sytuacji pandemii – seniorów, personelu szpitali i placówek pomocy społecznej, młodzieży, uczniów.

• Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska Oddział Regionalny Warmińsko-Mazurskie – nagroda finansowa 1.000 zł
Stowarzyszenie działa od 20 lat. Zajmuje się organizacją treningów sportowych oraz zawodów o zasięgu regionalnym dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Warmińsko-Mazurskie zrzesza 1100 zawodników i 300 członków w 18 Sekcjach działających przy Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych, Domach Pomocy Społecznej oraz Warsztatach Terapii Zajęciowej. Zawodnicy uprawiają wiele dyscyplin sportowych objętych programem Olimpiad Specjalnych. Są to m.in.: lekka atletyka, piłka nożna, pływanie, trójbój siłowy, jazda konna, gimnastyka, bowling, tenis ziemny, badminton, tenis stołowy, koszykówka, żeglarstwo. Oddział Warmińsko-Mazurski był organizatorem zawodów o randze Ogólnopolskiej w pływaniu (1997 i 2004 r.), w lekkiej atletyce (2000 r.), koszykówce (2003 i 2007 r.), piłce nożnej (2005 r.) oraz gimnastyce (2009 r.).

•    Grupa Oddam Obiad z Elbląga – nagroda finansowa 1.000 zł
Grupa powstała 15 lutego 2018 r. na portalu Facebook. Obecnie Zrzesza 7,7 tysięcy mieszkańców Elbląga. Działania Grupy polegają na przekazywaniu posiłków osobom potrzebującym oraz uchronieniem jedzenia przed zmarnowaniem. Informacja o chęci podzielenia się jedzeniem zostaje umieszczona na Grupie, następnie osoby, które wiedzą o rodzinie w potrzebie zgłaszają się prywatnie, odbierają paczkę z żywnością i przekazują potrzebującym, bez ujawniania danych osobowych tych osób. Innym sposobem w jaki działa grupa, jest zapytanie na forum, czy ktoś ma coś do jedzenia – po odpowiedzi na takie pytanie – przekazuje się potrawy potrzebującym.

•    Fundacja Spa for Cancer – nagroda finansowa 1.000 zł
Spa For Cancer czyli fundacja charytatywna stworzona z pasji, marzeń i chęci do życia. Fundacja powstała w 2018 roku (wpis do KRS). Wspiera kobiety po przebytej chorobie nowotworowej w powrocie do codzienności. Pięknej codzienności. "Jestem piękna - czuję się lepiej" – to motto Fundacji, które towarzyszy kobietom każdego dnia. Misją Fundacji jest: wspierać - zawsze i wszędzie, jak tylko się da kobiety, edukować – uczyć kobiety, jak żyć w zgodzie ze sobą w trakcie czy już po przebytej chorobie, motywować i przekazywać wiedzę dotyczącą profilaktyki – np. poprzez organizację spotkań edukacyjnych, warsztatów, zabiegów relaksacyjno-kosmetycznych. Uczyć i pokazywać nowe możliwości kobietom i pomagać im otwierać się na świat, pokazując, że choroba to nie wyrok.


KATEGORIA II. POZARZĄDOWIEC GODNY NAŚLADOWANIA

Zwycięzca: Bożena Ruszkowska – statuetka

Członkini Elbląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którego jest współzałożycielką oraz pełni funkcję Prezes organizacji od 1975 roku. Ponadto działa jako prezes Klubu Sportowego Elbląskie Włóczykije, a także członkini zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu. Jest osobą niezwykle oddaną działalności społecznej na rzecz propagowania bezpieczeństwa, zdrowia i aktywności mieszkańców. Jest instruktorką ratownictwa oraz pływania, od 45 lat prowadzi szkolenia w tym zakresie. Angażuje się również w szereg innych akcji społecznych, głównie na terenie miasta i powiatu elbląskiego

Wyróżnienia:

•    Oliwia Łysiak
Działaczka społeczna młodego pokolenia, w odpowiedzi na potrzeby społeczności szkolnej i lokalnej angażująca się od 5 lat w pomoc wielu różnym grupom i osobom. Lista inicjatyw, które sama zapoczątkowała i w których uczestniczyła Oliwia, jest długa – m.in. „Spełniamy marzenia innych” (zakup roweru rehabilitacyjnego), Ferie z seniorami, event ekologiczny, pisanie listów w ramach akcji Amnesty International, Kartka dla Seniora, Rodaka, Bohatera. Angażuje się też w działania warmińskiego Caritas.   

•    Wojciech Jankowski
Animator lokalny, trener i doradca, od ponad 10 lat skutecznie wspiera rozwój sektora pozarządowego, przede wszystkim na terenie powiatu iławskiego. Przewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego. Od 2009 roku prowadzi Centrum Organizacji Pozarządowych w Iławie, pomagając osobom fizycznym w tworzeniu fundacji i stowarzyszeń,
a istniejącym organizacjom m.in. w kwestiach formalnych, pozyskiwaniu środków, budowaniu partnerstw.

KATEGORIA III. SAMORZĄD GODNY NAŚLADOWANIA

Wyróżnienia:

•    gmina Biała Piska
•    gmina Milejewo
Kapituła Konkursu uznała, że oba zgłoszone samorządy zasługują na uhonorowanie, ale trudno mówić o modelowej współpracy, dlatego żadnemu z nich nie przyznano statuetki GN.

KATEGORIA IV. PRZEDSIĘBIORCA GODNY NAŚLADOWANIA

Zwycięzca: Michelin Polska S.A. Oddział w Olsztynie
Michelin Polska oddział w Olsztynie obchodzi w tym roku 25-lecie działania na Warmii i Mazurach. To lider technologiczny światowej branży opon i zarazem największy pracodawca na Warmii i Mazurach. Michelin Polska od lat wspiera lokalną społeczność regionu nie tylko w strategii zrównoważonego rozwoju, ale również poprzez wolontariat działający wśród pracowników. Od 2015 roku rozwija się Program Wolontariatu Pracowniczego „Moc Dobra”. Wolontariusze przeprowadzili już ponad 100 akcji. Firma wspiera i sponsoruje instytucje kultury w Olsztynie, finansuje zakup sprzętu medycznego dla szpitali, a także współpracuje z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, działając na rzecz rozwoju edukacji w naszym regionie. Od wielu lat propaguje edukację  dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, m.in. organizując akcję „Bezpieczne Mazury”. W czasie epidemii COVID-19 Michelin wyprodukował 40 tys. litrów płynu dezynfekcyjnego, który trafił do instytucji i organizacji świadczących pomoc mieszkańcom.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK