Kontakt

Zaświadczenia o wyniku dokonanej ceny

Wnioski o wydawanie zaświadczeń

Wydawanie zaświadczeń o wyniku dokonanej oceny wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej lub, że takiej oceny nie dokonano.

Opłaty
Opłata skarbowa od decyzji – 17,00 zł, na rachunek 63 1020 3541 0000 5002 0290 3227 - Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn – Wydział Podatków i Opłat. Oryginał wpłaty należy dołączyć do wniosku.

Wnioski o wydanie zaświadczeń wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty należy składać pod adresem:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
Biuro ds. Rybactwa
ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
pok. 440, tel. (89) 5219262, 89 5219263, 89 5219298


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK